Test: Romantismul în muzică.

Testați-vă cunoștințele despre Romantismul în muzică:

Name
Email
Clasa
1. În ce perioadă s-a desfășurat Romantismul în muzică?

2. Care dintre următorii compozitori aparțin epocii romantice?

3. Care este noul gen creat și teoretizat de Fr. Liszt?

4. Care sunt trăsăturile estetice romantice?

5. Ce este programatismul?

Mulțumim pentru participare!