Bun venit!

Site-ul taramuri-muzicale.ro este întocmit de prof. Sacalîș Monica, reprezentând o resursă educațională deschisă. Acesta se adresează atât profesorilor și elevilor de la Liceele vocaționale cu profil artistic, cât și celora de la Școlile și Liceele de cultură generală, privind disciplinele de istoria muzicii și educație muzicală.

Astfel, acesta are ca obiective următoarele aspecte:

-crearea unor lecții multimedia pentru desfășurarea cursurilor de istoria muzicii și a celora de educație muzicală;

-utilizarea la clasă a metodelor de predare moderne ori inovatoare, alături de cele tradiționale, prin structurarea unor cursuri atractive pentru elevi, care solicită atât modul de învățare vizual, auditiv, dar și pe cel kinestezic al acestora;

-desfășurarea interactivă  a activității didactice, cuprinzând:  informații valide despre tematicile din programa școlară, exemple audio-video alese, imagini sugestive, realizarea de corelații interdisciplinare. Alături de acestea, sunt propuse teste de evaluare ce permit verificarea cunoștințelor elevilor dobândite pe parcursul orelor de curs, în timp real;

-realizarea de activități de învățare prin utilizarea dispozitivelor digitale, resurse sau strategii de informare digitală, prin utilizarea atent coordonată și pregătită;

-utilizarea acestor lecții pentru desfășurarea directă a cursurilor, ca suport de curs ori ca mijloc orientativ în pregătirea lecției la clasă;

-adaptarea resurselor de informație la cerințele timpului prin instrumente de relaționare și învățare rapide, solicitând astfel atenția elevilor pe parcursul orelor de curs.